Lejebetingelser

 

Når du ønsker at leje vare hos os, skal du sende en forespørgsel om at leje gennem shoppen. Der er ikke indgået en bindende aftale om at leje, før vi har endelig bekræftet dette. Når du har gennemført din forespørgsel, vil du modtage en ordreforespørgsel. Dette er blot din kvittering for at vi har modtaget din forespørgsel. Der er først indgået en bindende aftale når du modtager en ordrebekræftelse.


Lejeperioden er fredag til mandag, eller fra dagen før brug til dagen efter brug Søndag / Helligdage lukket da retur dagen efter

Betaling

Netto Kontant eller Mobile Pay nr. 30672 senest ved levering.
Eller forudbetalt. Husk at du ikke er dækket af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.
Konto: 1471  349 0 254       -      eller 1471 000 349 0 254.

Ved betaling fra udenlandsk konto: Bemærk at vi ikke betaler bankgebyr fra udlandet, så husk at afkrydse at du/I betaler fuldt bank gebyr (dvs. at vi ikke deler gebyret).

IBAN:DK6430000003490254
SWIFT:DABADKKK

Leje over 2 weekender

Leje over 2 weekender koster + 50% af lejebeløbet.

Levering

Priserne er inkl. moms. Ved levering, er levering tur / retur til / fra nærmest parkerings vejkant, samt kollektiv kørsel. Mellem kl. 9.00-19.00 (efter kl. 19.00 kan forekomme i høj sæson samt ved uheld med biler).

Hvis der er bestilt telt, opstilles telt max. 15 meter fra bil. Ellers koster dette kr. 40,00 pr. ekstra meter. (vælg ekstra meter i øverste højre søgefelt skriv Telt400).

Evt. op- og nedbæring faktureres af chauffør til kr. 450,00 pr. start mandetime. inkl. moms. (Minimum 30 minutter. (vælges i højre søge felt.skriv op400).

Afhentning

Afhentning / Returnering fra lager kun ml 10-11.30. 

Depositum kr.500,00 opkræves ved levering / afhentning. Tilbagebetales max 3 dage efter leje periode slut dato. Hvis det tilbage leveret er ok, og chauffør ikke skal ind bag i haver osv. For at afhente det lejede.

Minimum alder for at handle er 18 år, ellers skal en voksen godkende lejeaftalen.

Ønskes afhentning lørdag ml. kl. 14.00-24.00 tillægges kr. 450,00 fragten   (vælg i højre søgefelt skriv lør100)

Ønskes afhentning Søndag / Helligdage ml. 01-24 faktureres ekstra kr. 800.00 - (vælges som søn200 i øverste højre søgefelt)

Post nr. 
0900-2500, samt 2700, 2720                                     kr.  1596,00

3000 til 3320                                                              kr.   1180,00           
2600-4040 (excl.ovenfor postnr.)                               kr.     995,00 
4050-4990                                                                  kr.   1980,00Vi forbeholder os ret til at levere 5 dage før aftalt leveringstidspunkt.
Vi forbeholder os ret til at afhente 5 dage efter sidste arrangementsdag.

Chauffør kan ikke lave aftaler om afhentning mundtligt, da dette ikke nødvendig vis kommer til vore kendskab.

Særligt om lysestager, ødelagt emballage, service, Duge.

Lysestager SKAL være ren gjort for stearin før returnering, ellers faktureres timepris, Ødelagt emballage erstattes af dig til gældende dagspriser.

Service returneres i rengjort stand. Ikke-rengjort service faktureres med kr. 2,50 pr. del, hvis der ikke på forhånd er aftalt opvask, da varen måske skal videre med det samme. 

Stofduge kommer fra vaskeri så bestil i god tid. Minimum 8 dage før. Vi får kun bestilte antal af duge hjem, vi gennemser ikke duge fra vaskeri da de er pakket i plast, så kik selv efter om de er gode nok i god tid til at vaskeri kan lever nogle nye til os (på hverdage), når du afhenter duge bedes du selv efter se disse ved afhentning, så du er sikker på, at de er i tilfredsstillende stand. Ved bestilling af duge betales duge senest 7 dage før afhentning/levering til mobilpay 30672, dette er indført da vi ikke får penge tilbage for bestilte duge fra vaskeri når vi har afhentet disse. (har desværre kostet os mange penge her under covi19)

Særligt om telte

Du kan og må ikke påregne at få det lejede opstillet når der er orkan, storm eller andet vejrlig, der forhindrer, at materiellet kan opstilles, uden at det kan tage skade, samt i forbindelse med force majeure,

Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys inden i eller i nærheden af teltet. Der må ikke opsættes tape, klistermærker eller lignende da limen ødelægger teltdugen.
Min betaling for afrensning er kr.450,00. pr dug. Teltet skal rengøres inden afhentning. samt være tømt for genstande. Ventetid og op/nedbæring faktureres til 650,00 pr. mande timer pr. påbegyndt time, hvis det lejede ikke er båret ud eller ned fra etage ved afhentning. De lejede effekter er fra levering dit ansvar.

Egen vogn/trailer

Bruges egen vogn eller trailer ved afhentning, aflæsser/læsser det lejede fra anviste pladser og det lejede sættes på plads efter anvisning ved returnering. Ved returnering efter kl. 11.30 udenfor port på vore adresse henstår det lejet for lejers risiko og er erstatningsansvarlig herfor..

Ingen opklodsning, med mindre det er aftalt

Vi gør opmærksom på at gulv følger terræn, dvs. vi ikke har klodser med i bilen, hvis dette ikke på forhånd er aftalt skriftligt.

Alt det lejet er Unikfestudlejning ejendom

Ved tyveri under lejeperiode er alt på lejers ansvar, og erstatningspligtig overfor Unikfestudlejning.

 

Leveringsforhold
Levering til nærmest mulig parkeringskantsten, og ikke længere end lastbil kan komme frem uden ridser o.lign.

Transport foretages kollektivt, fast tid kan ikke gives. Ønsker du fast tid bestiller vi gerne en vognmand, som du selv afregner med.

Ved levering på anvist plads dvs. fortorv, græsplæne, asfalt, belægning, sten, er det lejers fulde ansvar ved kørespor, huller i græsplæne, knækkede fliser, mærker i asfalt, på kørte træer ol.

Du kan dog ifølge aftale betale for den ekstra ind bærring.

Graffiti
Vi fakturer graffiti til kr. 400,00 pr. teltside/pr. side mobiltoilet / urinal (bemærk op til 8 sider pr. toilet / urinal) samt graffiti på borde og stole.

 

Force majeure

Ses som ansatte og ejer med covid19 virus eller anden pandemi, eller ansatte og firma er sat i karantæner. Hvorved vi ikke kan pakke og udfører ordre. Ophæves aftale, vi accepter da også at i som kunder og gæster kan være nødsaget til at aflyse ordre uden beregning, senest 2 dage før fest, dagen før fest samt samme dag betales 10% af ordrebeløb.

 

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du laver en aftale med os. 

Fortrydelsesfristen: aftalen kan fortrydes optil 3 dage før levering. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.
Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til mail@lej1partytelt.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er leveret – minimum kr. 500,-.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved aftalen, medmindre vi har aftalt andet.

Firma Juridiske kontor adresse er Gammel Klausdalsbrovej 422 og er ejet 100% som enkeltmandsfirma af Brian Holmsted.

 Reklamationsret
Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

De bedes inden brug rette reklamation til os, så vi har mulighed for at udbedre en eventuelt fejl/mangel.
Tlf: / sms 40142454 eller tlf. 70224411.

 

Persondatapolitik GDPR

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Oplysninger vidergives til medarbejder i firmaet, samt eksterne transportfirmaer og leverandør. 

 Personoplysningerne registreres hos Unik-festudlejning cvr 19172554 og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på www.4411.dk er B. Holmsted. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: mail@4411.dk

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Brian Holmsted, Unik-festudlejning Marielundvej 47 2730 Herlev. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr   

 

 Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 19.08.2022

 

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Bribon Total Service

Marielundvej 47

2730 Herlev

E-mail: mail@lej1partytelt.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)