Teltudlejning forsikring

Forsikring:
lejer bærer det fulde ansvar for alle skader og er erstatnings pligtig overfor telt og serviceudlejning, lejer er selv ansvarlig for skader, der bliver forvoldt af udstyr, hvis lejer har lavet om på konstruktioner ol. indtil overdragelse til os
forsikring kan tegnes til 5% af leje beløbet.og skal være påført faktura, da det ellers ikke er bestilt.
ved leje over 5 dage er forsikringspræmie 15% af leje beløb.

 


FORSIKRING HOPPEBORGE

 

 

If

Stamholmen 159

2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af

If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12

Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24

Telefax: 70 12 24 25

www.if.dk

Forsikringsaftale

Policenummer SP834136.3.1